Kurator sądowy rodzinny – jakie są jego zadania?

Kuratorami rodzinnymi nazywa się kuratorów sądowych, którzy zajmują się sprawami rodzinnymi, opiekuńczymi oraz sprawami dotyczącymi nieletnich. Jakie dokładnie zadania wykonują tacy kuratorzy?

Jakie zadania wykonuje kurator sądowy rodzinny?

Funkcjonariusz publiczny jak kurator sądowy rodzinny prowadzi zadania w ramach, jakie wyznaczają prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo nieletnich. Wykonuje on orzeczenia wydane przez Sąd Rodzinny.

Kuratorzy sądowi rodzinni zajmują się prowadzeniem wielu spraw, między innymi są to:
– Nadzór w sprawach dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej,
Sprawowanie nadzoru nad nieletnimi, gdy w stosunku do nich zastosowano środki wychowawcze, warunkowe zwolnienie, zawieszenie z umieszczenia w zakładzie poprawczym,
– Nadzór w przypadku osób uzależnionych, leczonych odwykowo,
Wykonywanie wywiadów środowiskowych dotyczących różnych spraw, między innymi osób małoletnich, nieletnich, rozwiązania małżeństwa, separacji, przysposobienia, zawarcia małżeństwa z osobą poniżej 18. roku życia,
– Przeprowadzanie kurateli w przypadku osób częściowo albo całkowicie ubezwłasnowolnionych,
– Uczestniczenie w kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez Sąd,
– Prowadzenie działań polegających na przymusowym odebraniu osoby.

W jaki sposób kurator rodzinny prowadzi swoje zadania?

Kuratorzy sądowi rodzinni prowadzą swoje zadania na różne sposoby. Mogą oni wykonywać je w placówkach poprawczych, opiekuńczo-wychowawczych, ale również mogą prowadzić je w miejscach zamieszkania podopiecznych.

Gdy konieczne jest przeprowadzenie wizyty w miejscu zamieszkania, co sprawdza kurator sądowy? Przede wszystkim kontroluje on dom oraz sprawdza, jak jest on wyposażony, czy jest on bezpieczny, zapewnia odpowiednią przestrzeń i warunki dla osób, których dotyczy sprawa.

O co pyta kurator sądowy rodzinny? Zazwyczaj w takich sprawach pojawiają się zapytania dotyczące aktualnej sytuacji rodziny oraz osób, których dotyczy dana sprawa. Kurator może wtedy pytać również o prowadzone działania oraz plany dotyczące zmiany takiej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *