Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstw? Definicja, przyczyny i cele postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja może być skutecznym sposobem na poprawę efektywności pracy firmy w obliczu spadku jej płynności finansowej. Co warto wiedzieć o restrukturyzacji przedsiębiorstw?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – co to jest?

Firma zagrożona niewypłacalnością może uniknąć upadłości, gdy przeprowadzi restrukturyzację. Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Termin restrukturyzacji związany jest ze zmianami w organizacji przedsiębiorstwa, aby podnieść jego wartość przez zastosowanie procedur naprawczych.

Definicję restrukturyzacji podaje także Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku, czyli Prawo restrukturyzacyjne. Na jego bazie możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami firmy, by mogła ona dalej prowadzić swoją działalność i uniknąć bankructwa.

Kiedy prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne?

Firma może prowadzić restrukturyzację z różnych przyczyn. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw najczęściej jest rezultatem pogorszenia jej sytuacji finansowej, gdy pojawia się zagrożenie niewypłacalnością.

Potrzeba restrukturyzacji firmy może zachodzić zarówno w przypadku wystąpienia zewnętrznych, jak i wewnętrznych przyczyn. Są to przykładowo:
– Podwyższone koszty prowadzenia działalności,
– Nieefektywna produkcja, na przykład zbyt energochłonna,
– Większa konkurencja w branży,
– Nieprzewidziane zdarzenia, na przykład epidemia, wahania kursów walut.

Jakie korzyści daje restrukturyzacja przedsiębiorstw?

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ma przede wszystkim na celu uniknięcie bankructwa – upadłości firmy.

Przez zmiany w swojej organizacji firma może zwiększyć swoje zyski, ograniczyć koszty i rozwijać się efektywniej.

Ponadto przez postępowanie restrukturyzacyjne firma może też łatwiej spłacać swoje należności w trudnej sytuacji finansowej, na przykład może rozłożyć je w czasie, zmniejszyć ich wysokość, przekształcić je na udziały albo na akcje.

Źródło: restrukturyzacjeslaskie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *