Dla kogo przeznaczony jest faktoring cichy i na jakich zasadach działa?

Faktoring cichy to ciekawa alternatywa dla standardowych usług faktoringowych, z których korzysta wiele osób. Inaczej zwany jest również faktoringiem tajnym, niejawnym lub ukrytym. Warto wiedzieć więcej o tym, jak to działa. Możesz dowiedzieć się również więcej sprawdzając faktoring online.

Jakie różnice są między faktoringiem cichym a jawnym?

Faktoring polega przede wszystkim na tym, że wystawca faktury uzyskuje środki przed terminem wystawienia faktury VAT. Przedsiębiorstwo, które korzysta z usług faktoringowych może w krótkim czasie wręczyć swojemu kontrahentowi gotówkę.

Jawny faktoring

Jeśli mowa o klasycznym faktoringu czyli faktoringu jawnym to kontrahent firmy z góry jest poinformowany o tym, że firma korzysta z usług takich jak faktoring. Pieniądze pochodzące od klienta przekazuje się w takim przypadku na konto bankowe firmy zajmującej się faktoringiem.

Proces faktoringu jawnego przebiega w następujący sposób:

1. Klient wystawia fakturę,

2. Firma faktoringowa przekazuje wypłatę klientowi,

3. Kontrahent przekazuje pieniądze na konto bankowe firmy, która zajmuje się faktoringiem.

Faktoring ukryty

Struktura faktoringu cichego różni się nieco od struktury faktoringu jawnego. Kontrahent przekazuje w takiej sytuacji pieniądze na konto bankowe osoby prowadzącej firmy (klienta, który jest klientem firmy faktoringowej) i nie ma pojęcia o tej usłudze. Uprzednio natomiast to firma faktoringowa przelewa pieniądze na to konto. Dlatego też klient, który korzysta z usług firmy zajmującej się faktoringiem ma obowiązek zwrócić gotówkę jej w momencie kiedy dostanie ją od swoich kontrahentów.

Proces faktoringu cichego przebiega w następujący sposób:

1. Najpierw trzeba wystawić fakturę,

2. Następnie firma faktoringowa przekazuje pieniądze klientowi,

3. Zapłata przez kontrahenta na rachunek klienta,

4. Dostarczenie określonej kwoty pieniędzy przez klienta do przedsiębiorstwa, które świadczy usługi faktoringowe.

Kto może skorzystać z faktoringu cichego?

Faktoring tajny jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które wolałyby nie mówić swoim kontrahentom, że korzystają z firm zajmujących się faktoringiem. Kontrahenci mogliby to potraktować jako brak szacunku i nieufności w stosunku do nich..

Tajny faktoring jest doskonałym wyborem dla tych przedsiębiorstw, które nie chcą informować swoich kontrahentów o tym, że korzystają z usług faktoringowych.

Innym przypadkiem są transakcje zagraniczne. Wtedy nie powoduje zamieszania pomiędzy kontrahentami będących z innego kraju.

Niektórzy uważają, że faktoring cichy może działać lepiej w przypadkach, gdy na sprzedaż nałożony został nakaz cesji. W takim przypadku formalnie do niej nie dochodzi dlatego, że kontrahent w dalszym ciągu przekazuje pieniądze na konto przedsiębiorcy.

Jednakże trzeba wspomnieć o tym, że z faktoringu cichego nie mogą korzystać wszystkie firmy. Niektóre firmy nie otrzymają takiej możliwości ze względu na to, że ich sytuacja finansowa nie wygląda zbyt dobrze. Kwotę kwoty, która jest finansowana oraz okres spłaty ustala się indywidualnie.

Czy faktoring cichy jest opłacalnym rozwiązaniem??

Faktoring jawny oferuje mnóstwo korzyści. Dlaczego powinno się z niego skorzystać?

Jakie korzyści płyną z faktoringu cichego:

– Firma potrafi utrzymać płynność finansową,

– Firma posiada szybki i bezproblemowy dostęp do gotówki, również w sytuacji kiedy terminy płatności zostały odroczone,

– Pojedyncze faktury mogą być również finansowane,

– Relacje z klientami zachowane są w dobrym stosunku,

– Doskonale sprawdza się jeśli chodzi o klientów zagranicznych.

Faktoring cichy to ciekawa alternatywa dla faktoringu jawnego. Rodzaj takiego faktoringu doskonale sprawdzi się również jeśli przedsiębiorstwo nie chce informować swoich kontrahentów o tym, że korzysta z firmy, która świadczy usługi faktoringowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *